W dniu 14 marca 2024 roku komisja składająca się z dwójki Uchodźczyń z Ukrainy, dwójki Wolontariuszy oraz jednej pracownicy Fundacji dokonała rozstrzygnięcia konkursu grantowego Fundacji Klementyna.

W ogłoszonym przez Fundację Klementyna konkursie granatowym, złożono 13 wniosków, z których 4 nie przeszyły oceny formalnej.

W drugim etapie, po dokonaniu oceny merytorycznej, komisja przyznała dofinansowanie 8 wnioskom na realizację projektów:

  1. Fundacja Akademia Kreatywnych Pomysłów, projekt „Mosty Przyjaźni”- grant w wysokości 10 000 złotych,
  2. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju aktywności lokalnej „Animator”, projekt „W ciasnych domach dzieci się nudzą”- grant w wysokości 10 000 złotych,
  3. Grupa nieformalna „Zakręceni na dobro”, projekt „Pełnosprawna integracja bez granic”- grant w wysokości 10 000 złotych,
  4. Grupa nieformalna Razem dla społecznego rozwoju młodzieży, projekt „Młodzież w drodze do samodzielności społecznej”- grant w wysokości 10 000 złotych,
  5. Grupa nieformalna Piotr Frankowski i przyjaciele, projekt „Integracyjne warsztaty zajęciowe dla grup dzieci i młodzieży wraz z matkami, a także dla szkolnych klas mieszanych”- grant w wysokości 10 000 złotych,
  6. OSP w Długowoli, projekt „Akcja integracja!”- grant w wysokości 10 000 złotych,
  7. Grupa nieformalna Łączy nas wieś!, projekt „Podróże bez granic”- grant w wysokości 10 000 złotych,
  8. Grupa nieformalna Tłumacze języka migowego ukraińskiego, projekt „Specjalistyczne wsparcie dla głuchych uchodźców z Ukrainy”- grant w wysokości 10 000 złotych.

 

Gratulujemy zwycięskim grupom i z niecierpliwością czekamy na rezultaty projektów 🙂