Program Poczta Obiadowa

Trwa nabór do programu “Poczta obiadowa”. Zgłoś seniora, a my zapewnimy mu ciepły posiłek

Dzięki programowi “Poczta obiadowa” seniorzy, którzy borykają się z chorobami, trudnościami finansowymi lub ograniczeniami ruchowymi, otrzymują do domu ciepłe posiłki. W 2023 roku, współpracując z Fundacją Biedronki, pomogliśmy w ten sposób 90 potrzebującym z Radomia. Tym razem akcja odbędzie się z jeszcze większym rozmachem.

Już od czerwca 2024 r. program ruszy pełną parą, a 210 seniorów z pięciu miast otrzyma pod drzwi swojego domu ciepły posiłek 3 razy w tygodniu.

Jak wziąć udział w programie „Poczta obiadowa”?

“Poczta obiadowa” to bezpłatna pomoc dla osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i mających problem z samodzielnym przygotowaniem ciepłego posiłku. Zapewniamy im gotowe jedzenie aż 3 razy w tygodniu. Dla wielu z nich to jedyne dania obiadowe, na które mogą sobie pozwolić. Program od czerwca 2024 r. do końca maja 2025 r. będzie działał na terenie miast: Radom, Białobrzegi, Grójec, Kozienice i Warka.

Chęć udziału się w akcji senior może zgłosić samodzielnie lub za pośrednictwem bliskiej osoby:

  • wypełniając wniosek gotowy do pobrania i dostarczając go do siedziby fundacji wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
  • kontaktując się z fundacją telefonicznie pod nr 507 705 123 lub mailowo a.kacprzak@klementyna.org, następnie wolontariusz odwiedzi zgłoszonego seniora, z którym wspólnie wypełni wniosek oraz podpisze odpowiednie klauzule. 

Po upływie maksymalnie 2 tygodni, senior otrzyma informację na temat pozytywnej odpowiedzi na złożoną prośbę.

Kto może wziąć udział w programie „Poczta obiadowa”?

Podopiecznym Fundacji w ramach programu może zostać osoba spełniająca następujące warunki: 

  • ukończyła 60 lat i ze względu na ograniczenia związane z wiekiem nie jest w stanie samodzielnie przygotowywać posiłków;
  • nie może liczyć na wsparcie w tym zakresie ze strony bliskich lub instytucji pomocowych bądź wsparcie jest niewystarczające;
  • mieszka na terenie Białobrzegów, Warki, Radomia, Grójca lub Kozienic;
  • dochód netto na osobę nie przekracza 2200 zł netto dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz 2000 zł dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • nie wymaga specjalistycznego żywienia ani diety specjalistycznej bądź zawierającej wykluczenia składnikowe, z uwagi na alergie czy nietolerancje pokarmowe, jest w stanie i zobowiązuje się przestrzegać zasad dot. przechowywania i spożycia posiłków.

Do programu „Poczta obiadowa” mogą zostać zakwalifikowane osoby, które ukończyły 50 lat i spełniają pozostałe kryteria, po przedstawieniu stosownych dokumentów. Liczba takich uczestników nie może przekroczyć 10% osób zakwalifikowanych. Poza tym wyjątkiem w szczególnie uzasadnionych przypadkach fundacja może zdecydować o objęciu danej osoby opieką pomimo braku spełnienia przez nią kryteriów.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie programu „Poczta obiadowa 2024”. Pomysłodawcą oraz organizatorem programu jest Fundacja Biedronki, który realizowany jest przez Fundację Klementyna. 

Tylko wspólnie możemy zapewnić seniorom pomoc, której potrzebują!

Anita Kacprzak

e-mail: a.kacprzak@klementyna.org

tel. 507 705 123

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Fundacja Klementyna to fundacja pomocy osobom starszym i schorowanym. Oferuje pomoc dla seniorów, zrzeszając wolontariuszy. Można ją wesprzeć, przekazując wpłaty lub 1.5% podatku.

Fundacja Klementyna
ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi
Telefon: 48 613 20 96
E-mail: fundacja@klementyna.org