Społeczna odpowiedzialność biznesu

W trakcie Forum Przedsiębiorców Ziemi Radomskiej, zorganizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej, nasz prezes Dawid Jarząbek-Nowak stanął przed pytaniem, które coraz częściej pojawia się w dyskusjach o roli przedsiębiorstw w społeczeństwie: czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest koniecznością czy wyborem?

Patrząc przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, biznesy odpowiedzialne społecznie są kluczowe dla budowania lepszego świata. Mają one wpływ na otoczenie, w którym działają – od pracowników i klientów po społeczności lokalne. Działania CSR-owe nie tylko wpływają na postrzeganie danej firmy, budując pozytywny wizerunek, ale również zwiększają jej sprzedaż. Dzieje się tak dlatego, że konsumenci coraz częściej wybierają produkty i usługi firm, kierując się nie tylko jakością oferowanych dóbr i usług, ale także wartościami, jakie przedsiębiorca reprezentuje.

Z drugiej strony, wybór wprowadzania zasad odpowiedzialności społecznej do działalności biznesowej zależy od wizji i wartości samego przedsiębiorcy lub firmy. Niektórzy mogą traktować to jako moralny imperatyw, inni widzą w tym szansę na budowanie lojalności klientów i wzrost reputacji marki. Odpowiedzialność społeczna w biznesie powinna być nie tylko trendem, ale integralną częścią strategii działania każdej firmy. Podejmowanie działań CSR nie niesie za sobą jedynie kosztów, ale i korzyści.

Wynikiem właściwego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu może być prestiżowa nagroda, jaką otrzymała Galeria Smaku w konkursie o tytuł Dobroczyńcy Roku 2022, organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Galeria Smaku zasłużenie zdobyła wyróżnienie w kategorii Partnerstwa Lokalne. Docenione zostało strategiczne podejście do pomagania w regionie, przekazane darowizny na minigranty dla programu „Działaj Lokalnie” 2021 oraz na roczne działanie programu „Wolontariat z Klementyną”.
Cieszy fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega wagę społecznej odpowiedzialności biznesu i podejmuje aktywne działania na rzecz swojej społeczności. Jest to istotny krok w budowaniu lepszego i bardziej zrównoważonego świata. Bo tam, gdzie żyjemy, ma być nam dobrze!

Fundacja Klementyna to fundacja pomocy osobom starszym i schorowanym. Oferuje pomoc dla seniorów, zrzeszając wolontariuszy. Można ją wesprzeć, przekazując wpłaty lub 1.5% podatku.

Fundacja Klementyna
ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi
Telefon: 48 613 20 96
E-mail: fundacja@klementyna.org