Podziękowanie dla Firm Przyjaznych Lokalnie za wsparcie naszej fundacji

Dziękujemy wszystkim Firmom Przyjaznym Lokalnie za wsparcie podopiecznych naszej fundacji! Dzięki hojności i zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorstw, możemy kontynuować tę ważną misję, jaką jest pomoc seniorom z naszej okolicy.
Chcielibyśmy podziękować każdej firmie, która dostrzega potrzeby lokalnej społeczności i aktywnie wspiera nasze działania. Wsparcie Firm Przyjaznych Lokalnie sprawia, że możemy realnie wpływać na poprawę jakości życia osób starszych, które często borykają się z samotnością, niedostatkiem czy brakiem wsparcia rodziny. Dzięki hojności przedsiębiorców, którzy wspierają naszą fundację, możemy realizować wiele ważnych działań, takich jak:
  • dostarczanie paczek z żywnością, które są niezbędne naszym podopiecznym do codziennego funkcjonowania.
  • Dystrybucja “kart dobra”, które umożliwiają seniorom samodzielne dokonywanie zakupów i decydowanie o wyborze produktów.
  • Organizowanie uroczystych spotkań, wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, które nie tylko wzbudzają radość, ale także budują więzi społeczne i dają poczucie przynależności.
  • Codzienne wsparcie seniorów przez wolontariuszy, którzy nieustannie dbają o naszych podopiecznych, spędzają z nimi czas i pomagają w codziennych czynnościach.

Zarówno wsparcie finansowe, jak i zaangażowanie oraz dobroć, sprawiają, że możemy działać jeszcze skuteczniej i efektywniej.

Fundacja Klementyna to fundacja pomocy osobom starszym i schorowanym. Oferuje pomoc dla seniorów, zrzeszając wolontariuszy. Można ją wesprzeć, przekazując wpłaty lub 1.5% podatku.

Fundacja Klementyna
ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi
Telefon: 48 613 20 96
E-mail: fundacja@klementyna.org