DAJEMY NADZIEJĘ SENIOROM

!TRWA NABÓR DO PROGRAMU KARTA DOBRA.
Zgłoś seniora i stań się naszym Wolontariuszem!

„Karta Dobra” ma na celu wsparcie najbardziej potrzebujących seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki tej karcie seniorzy mogą nabyć niezbędne produkty w sieci supermarketów Biedronka. Co miesiąc karta zostaje doładowana określoną kwotą, którą seniorzy mogą wykorzystać. Taki program pomaga rocznie tysiącom seniorów w całej Polsce.

Jak Wziąć Udział w Programie „Karta Dobra”?
1.Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku oraz wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów. Możesz to zrobić osobiście, odwiedzając naszą siedzibę Fundacji Klementyna, lub za pośrednictwem swojego wolontariusza, jeśli już uczestniczyłeś w programie w poprzednich latach.

2.Po zebraniu niezbędnych dokumentów, każdy wniosek zostaje poddany dokładniej analizie, aby zrozumieć potrzeby i sytuację seniora. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować nasze działania do indywidualnych potrzeb.

3.Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku seniorzy otrzymują kartę i mogą już z niej korzystać!

Nic w tym procesie nie jest skomplikowane ani trudne! Dlatego też serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do tego programu:
seniorów do wypełniania wniosków,
⇒a pozostałych do stania się naszymi wolontariuszami w ramach tego projektu.

Kliknij i pobierz ⇒ Wniosek- Karta Dobra

Tylko wspólnie możemy zapewnić seniorom pomoc, której potrzebują!

Więcej informacji na temat programu oraz instrukcję wypełniania wniosków można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu: 507 705 152 lub odwiedzając naszą siedzibę pod adresem: Białobrzegi, ul. Reymonta 11/6.

 

Kim są nasi podopieczni

Często schorowani, osamotnieni, zamieszkujący małe wioski z dala od sklepów i aptek czy też ci pozostawieni bez opieki – to właśnie tacy seniorzy potrzebują najbardziej naszej pomocy, a nasi wolontariusze nikogo bez jej udzielenia nie pozostawią. Pod hasłem „Dajemy Nadzieję Seniorom” prowadzimy szereg działań na rzecz najbardziej potrzebujących osób w wieku 60+ zamieszkujących powiaty białobrzeski, kozienicki, grójecki oraz radomski.

Bazując na wywiadach naszych Wolontariuszy:

74% podopiecznych seniorów Fundacji nie ma łazienki.

82% jest dotknięta samotnością
z powodu śmierci małżonka
oraz braku rodziny.

46% potrzebuje pomocy wolontariuszy
w codziennych czynnościach.

blisko 62% nie ma dostępu
do bieżącej wody.

Jak pomagamy na co dzień…

Naszych seniorów wspieramy na co dzień w partnerstwie z Fundacją Biedronki– otrzymują oni od nas „Karty Dobra”, które są przedpłaconymi kartami do wykorzystania przez 10 miesięcy na zakupy w sieci sklepów Biedronka.

W maju 2023r. objęliśmy wsparciem 90 seniorów z Radomia w pilotażowym programie „Poczta Obiadowa”. Dzięki jego realizacji nasi podopieczni otrzymują co poniedziałek prosto do swoich mieszkań pełnowartościowe gotowe posiłki – dla większości z nich są to jedyne dania obiadowe, które mogą zjeść w ciągu tygodnia, ponieważ choroby, trudności finansowe oraz niesamodzielność są głównymi przeszkodami do ich sporządzenia.

Corocznie także we współpracy z Radomskim Bankiem Żywności prowadzimy program „Koszyk Witamin dla Seniora”, dzięki któremu nasi podopieczni otrzymują paczki ze zdrową żywnością – w ubiegłym roku trafiły one czterokrotnie do aż 240 osób.

 

I od Święta?

Corocznie dla seniorów organizowane są spotkania przedświąteczne – Wigilia Bożonarodzeniowa oraz Poranek Wielkanocny – by mogli oni się spotkać, porozmawiać – a tego akurat na co dzień im brakuje najbardziej. Dbamy, by każdy mógł ten czas spędzić z nami wyjątkowo, dlatego organizujemy seniorom dojazd na miejsce uroczystości, po jej zakończeniu wręczamy naszym podopiecznym paczki żywnościowe, aby samotność i bieda nie były ich jedynymi gośćmi przy świątecznym stole. Tym sposobem w ciągu ostatniego roku rozdaliśmy 350 paczek świątecznych przed Bożym Narodzeniem i 386 przed Wielkanocą.

Dzięki tym działaniom znamy bardzo dobrze historie naszych seniorów, którzy stają się nam bliscy niczym rodzina. Wolontariusze odwiedzają ich cyklicznie, by spędzić z nimi czas, pomóc w porządkach, porozmawiać przy herbacie i dać seniorom swoją obecność, której potrzebują czasem o wiele bardziej niż wsparcia materialnego.